Do góry

Polityka prywatności strony www.retrus.pl

Polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady przechowywania i dostępu do informacji na Twoich urządzeniach z wykorzystaniem plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej www.retrus.pl realizowanych przez P.P.H. „Retrus” Andrzej Długosz i Ilona Długosz Spółka Jawna,  ul. Ikara 141, 42-221 Częstochowa

Kontakt e-mail z administratorem Twoich danych osobowych: biuro@retrus.pl

§ 1 Definicje

  1. Administrator – P.P.H.  „Retrus” Andrzej Długosz i Ilona Długosz Spółka Jawna
  2. Cookies -  są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
  3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Strony.
  4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem Strony.
  5. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.retrus.pl

§ 2 Dane osobowe

 W związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

  1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  3. prawo do przenoszenia danych,
  4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych.

Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z Administratorem pod adresem: biuro@retrus.pl

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by skontaktować się z Administratorem.

Dane przechowywane są w ramach:
- formularza kontaktu
Administrator zapewnia, że Twoje dane są  przechowywane w bezpieczny sposób. Podjęto wszelkie możliwe środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Ponadto, dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
a)      Smarthost Sp. z o.o. – w celu przechowywania danych na serwerze

Kontakt e-mailowy
Kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazujesz adres e-mail Administratorowi jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu z Administratorem.
Twoje dane osobowe przekazywane Administratorowi w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi Twojego zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

Marketing
Administrator korzysta z narzędzi marketingowych Facebooka, by kierować do Ciebie reklamy w tym serwisie. W tym celu na stronie został zaimplementowany w kodzie strony Pixel Facebooka, który zapamiętuje Twoje odwiedziny. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Facebook.

Filmy z serwisu YouTube
Na stronie znajdują się filmy pochodzące z serwisu YouTube. Wyświetlając taki film, godzisz się na wykorzystywanie plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi YouTube.

Funkcje społecznościowe
Administrator zapewnia możliwość korzystania z funkcji portali społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube.

§ 3 Pliki cookies

1. Administrator wykorzystuje do poprawnego działania strony, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, pliki cookies. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

Cookies pozwalają na:
a) Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania strony,
b) Poprawienia szybkości i bezpieczeństwa korzystania ze strony,
c) Korzystanie z narzędzi analitycznych,
d) Korzystanie z narzędzi marketingowych,
e) Wyświetlanie na stronach filmy z serwisu,
f) Zapewnienie funkcji społecznościowej.

2. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

3. Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Jeżeli chodzi o cookies własne,  Administrator wykorzystuje je w celu prawidłowego działania strony.

4. Strona, na której jesteś wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

5. Administrator wykorzystuje pliki cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Administrator wykorzystuje narzędzia Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na Twoją identyfikację. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.

Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie strony Administratora udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące. 

§ 4 Logi serwera

1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
2. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu Twojej identyfikacji.
4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

RODO                                                                                                             

Klauzula informacyjna dla umów zleceń, umów o dzieło oraz z kontrahentami (osobami z bazy CEIDG)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe RETRUS Andrzej Długosz i Ilona Długosz Spółka Jawna z siedzibą: 42-221 Częstochowa ul. Ikara 141, NIP: 5730207897, REGON: 008007154, KRS: 0000151866,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - nie powołano
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą
-        Podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 7 lat od momentu zakończenia współpracy.
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy

Klauzula informacyjna + klauzula zgody dla bazy marketingowej (dane pozyskiwane od osób, których dane dotyczą)
Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe RETRUS Andrzej Długosz i Ilona Długosz Spółka Jawna z siedzibą: 42-221 Częstochowa ul. Ikara 141, NIP: 5730207897, REGON: 008007154, KRS: 0000151866,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - nie powołano
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług własnych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora jakim jest marketing bezpośredni
4) kategoria danych osobowych: zwykłe
5) Pana/Pani dane osobowe pozyskano z powszechnie dostępnych źródeł, z Internetu
6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
7) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowanych przez administratora aż do momentu wniesienia sprzeciwu
8) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Klauzula dla klientów sklepu internetowego
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe RETRUS Andrzej Długosz i Ilona Długosz Spółka Jawna z siedzibą: 42-221 Częstochowa, ul. Ikara 141, NIP: 5730207897, REGON: 008007154, KRS: 0000151866,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - nie powołano
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art.6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 7 lat
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.